Risker med forexhandel

Det finns självklart risker med forexvaluta. Precis som andra spekulerar i aktier och andra investeringar kan du både tjäna pengar och förlora pengar. När du handlar med forexvaluta bör du inte satsa mer än du har råd att förlora och du bör tänka långsiktigt. Även om du inte går på plus varje dag kan du ändå gå på plus i längden. Du måste ändå inse att det finns risker med forexhandel.

Risker med forexhandel

Det finns risk att du förlorar pengar på grund av förändringar i det lands valuta som du har placerat pengar i. Det finns flera faktorer som kan påverka ett lands valutakurs negativt.

Risk för förlust vid ekonomiska förändringar i valutalandet. En växelkurs påverkas bland annat av räntor, penningpolitik och inflation. Det finns risk för att plötsliga svängningar i ett lands ekonomiska politik ger stora valutaförändringar. Du bör därför ha koll på valutalandets ekonomiska situation och eventuella risker för en ekonomisk recession.

Risk för förlust vid politiska förändringar i valutalandet. Ett politiskt val eller en försvagad regering kan sänka ett lands valuta. För att minska riskerna för förlust bör du även ha koll på valutalandets politik. Framför allt viktiga händelser som val och stora politiska beslut som kan påverka forexvalutan.

Risk för förlust vid krig och andra katastrofer i valutalandet. Om du har placerat dina pengar i en riskvaluta någonstans i till exempel Asien, Afrika eller Latinamerika finns det risk för stora svängningar i valutakursen. Nackdelen med att placera pengar i osäkra valutor som verkar vara på väg upp är att en översvämningskatastrof, torka, terrorattentat, krig eller jordbävning kan få valutakursen att sjunka som en sten. Fördelen med att placera pengar i osäkra valutor är att du kan få en bra avkastning om inget oförutsett händer. Allt går inte att förutse, men läs på lite om hur stor risken är för katastrofer och annat elände i valutalandet.

En annan risk med forexhandel är att använda hävstång:

Risker med hävstång. En hävstång kan ge dig möjlighet att låna kanske 100 gånger den summa du placerar i en valuta. Hävstången ger dig en bra möjlighet att tjäna mycket, men du kan också förlora mycket mer än vad du har. Var alltså försiktig när du använder en hävstång. Använd stop loss som en trygghet.